Lemming i Bakkjen våren 2017

Lemming er ei spesiell og fin tid, for sauene og for bøndene. Det er travelt, men også svært givande med alt nytt liv som kjem til i løpet av denne hektiske perioden. I år er det 48 sauer som skal lemma hjå oss. Det er ikkje spesielt mykje, det er mange rundt oss som har adskillig større bøle enn det. Men så skal me ha grising samtidig med lemminga i år, så bonden skal nok ikkje bli gåande arbeidsledig i år heller.

Hald fram med å lese «Lemming i Bakkjen våren 2017»