Røssenuten rundt – og kanskje opp

Røssenuten og Fjetlandsnuten er tvillingnutar. Den eine går du rundt, den andre oppå.

Når det er sagt, så er det merka halvvegs rundt Røssenuten ein plass ein kan gå opp og sjå om ein finn toppen. Men den er ikkje teikna inn på kartet, så me tar ikkje toppturen med her.

Tur til Røssenuten

Turen rundt Røssenuten er dessutan flott i seg sjølv! Du parkerer på Fjetland og går opp til Lie, der det er godt merka kor ein skal gå for å komma til Fjetlandsnuten, Tysingstølen og Røssenuten. Turen er ca 7,5 km lang, og det er ikkje veldig mykje stigin, heller ikkje noko klyving. Stien er godt merka heile vegen rundt. Når du kjem på baksida av nuten får du flott utsikt til Imsland og Sandsfjorden.

(Meir tekst under bileta)

Mot Røssenuten
Starten på turen går i samme retning som turen til Fjetlandsnuten, så skil stiane lag og du held fram med å gå mellom dei to nutane.
Loksteleite-stemmen
Loksteleite-stemmen er ei perle! Her er det fint å ta seg ei matrast og berre nyta stilla.

Denne turen passar for dei fleste, vil me seia, men det er ikkje muleg å gå her med barnevogn.

(Meir etter bilda)

Vindafjord
Me hadde sol på halvøysida, regn og skodde på vindafjord-sida, og så kom sola tilbake så fort me vende nasen inn mot halvøya igjen. Tilfeldig? Hm … :)
Røssenuten
Nå er me på veg tilbake til halvøy-sida att.
Villsau
Tilskodarar hadde me også.
Bekk
Ved denne hyggelege åa er det også fint å ta seg ein siste rast.

Dette er tur 5 på turkartet, og det er ein blå tur, noko som vil seia at den er moderat tung.  Turen var ca 7,8 km lang og me brukte 3 timar og 40 minutt.

ALLE TURANE PÅ KARTET FINN DU HER

Legg att eit svar

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.