Saueklipping i Bakken

Sauene har fått ein høgst tiltrengt runde med klipparen. I helga klipte me 54 sauer. Me klipper sauene to gonger i året, og det er alltid greitt å få det gjort i god tid før lamminga. Desse me klipte i helga skal byrja lamma i starten av april.

Nyklipte sauer
Nyklipte og fine sauer: 28. februar 2016.

Me var tre mann i arbeid og det tok litt over to timar å få klipt dei. Ein fangar sauen, ein klippar og ein stappar ulla i sekk. Ingen tvil om at klipparen har den tyngste jobben, og han gjer dette på adskillig større besetningar enn vår – og i dagevis.

Saueklipping
Me har sau av rasen Norsk kvit sau (NKS).

Dei to verane me klipte hadde ikkje blitt klipt på ei stund, men damene blei klipte også i haust. Me klipper dei to gonger årleg av fleire grunnar:
Det er lettare for lamma å drikka når jura og magen til mora er fri for pels
Det er reinsligare, spesielt når dei går inne mykje av vinteren.

saueklipparen
Saueklipping er ikkje for pingler. (Blurrete bilete: Ikkje så lett å halda på sau og mobil.)

Sauene ser naturleg nok litt snaue og kalde ut med ein gong dei er klipte, samtidig ser dei også veldig reine og fine ut. Så pass kaldt som det er nå så skal dei stå inne mykje av tida fram mot lamming, i alle fall om nettene. Og pelsen veks ut at til dei skal ut på beite til sommaren.

Sauehuset
Sauehuset vårt ligg for seg sjølv, unna hyttene og garden.

Legg att eit svar

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.