Suldal kommune på besøk i fjordhagen

Suldal kommune på tur med Ryfylkebussen

Det var med stor glede me tok imot folkevalde og tilsette i Suldal kommune i fjordhagen i dag. Både bonden og eg har vore aktive i politikken, så me kjenner godt til at siste kommunestyremøte før sommarferien ofte inneber ein blåtur rundt i kommunen for å sjå på kva folk steller med på den plassen. I år var det altså Ropeidhalvøya som vart arena for blåtur, og ein av stoppeplassane var då i Ryfylke fjordhage. Det sette me stor pris på.

Me har i seinare tid vorte meir og meir klar over at alt for få i kommunen kjenner til prosjektet vårt. Slik kan me ikkje ha det! Derfor har me bestemt å bruka dette året på å gjera oss meir synlege lokalt. Då er det sjølvsagt god drahjelp i eit slik besøk.