Lamming 2019

48 sauer skal lemma i Bakkjen i år.  Viss ultralyden stemmer, skal me få 115 lam. Me går nå  inn i den fine tida dette er, med nytt liv på garden nesten kvar dag, i ein månads tid.

Natt til onsdag 17. april fekk eit godt bøle begynne å sove ute.

Kopplam 2019 from Ryfylke fjordhage on Vimeo.

23. april var lemminga ferdig. Det tok akkurat fire veker frå første til siste! Me fekk 115 lam, nokre av dei var dødfødte og to har døydd etterpå. Me har nå 108 levande lam, friske og kvikke er dei. Per i dag er det omlag 12 kopplam. Alt i alt må me kunne seia oss godt nøgde med årets lamming.

DATOFØDTE LAMMØDRER
Totalt11548
23/42 (1)
21/42 (1)1
20/421
20/4(2)1
19/41 (1)1
18/421
18/431
17/421
17/421
17/421
16/421
16/431
15/431
15/431
15/441
14/431
14/421
14/421
13/431
13/411
13/431
13/421
12/421
12/421
12/431
11/331
10/411
9/4(2)1
8/421
7/421
7/421
7/421
6/431
6/431
5/441
5/431
5/421
3/431
1/431
1/431
1/421
1/421
1/411
31/321
30/331
29/341
28/311
27/311

Lokal øyhopping

I dag har me sett både esel og reinsdyr og lama som gjekk og beita ute på øya Talgje. Ein god del andre kjekke folk og dyr har me også truffe på. I dag har me nemleg vore på årsmøte i Ryfylkealliansen, med påfølgjande øyhopping fra Finnøy til Talgje og heim att. Me var fleire som aldri hadde vore der ute før, anna enn når hurtigbåten frå byen går oppom. Det skulle visa seg å bli eit forfriskande bekjentskap. Mykje takka vera Jostein Gard, frå Gard gartneri. Han auste ut av kunnskapen sin, om øya Talgje før og nå, og han synte fram og fortalde i gartneriet sitt og i Talgje kyrkje. Det er noko med å høyra på folk som har mykje å fortelja, og som er gode på å formidla det dei har å seia!

Fascinerande var det også å besøka det relativt nystarta Fiolen familiepark. Der kan folk komma og sjå på dyra dei har, spela på nokre heilt spesielle instrument som står i tunet, det er sandkasse og racer-traktorar for dei små – og eigentleg like mykje for dei store. Inne i huset dei har bygd til familieparken er det ein liten kafe, nokre spelebord (trur det var biljard) og eit forsamlingsrom oppe kor ein ha eit større møte eller liknande. Fint og ordentleg var det over alt, både ute og inne. I gapahuken deira fekk me servert ryfylkemat og kaffe frå kjele, og det set me jo alltid pris på.

I gartneriet
Jostein Gard er ein god formidlar og baud på mykje interessant for ein som aldri har vore på Talgje før.
Stemorsblomst
Gard gartneri leverer ofte sommarplanter til butikken på Kloppå, og du vil mest sannsynleg treffa dei der på halvøydagen som pleier vera i juli.
Frå gartneriet
Urter og planter trivs tydeleg godt i varmen på Gard gartneri. Det dampa og det lukta så godt!
Fiolen familiepark
Fiolen familiepark opna i 2015.
Fiolen familiepark vart til for å styrka gardsdrifta, kunne eigaren fortelja
Fiolen familiepark vart til for å styrka gardsdrifta, kunne eigaren fortelja
TV Vest på besøk
TV-Vest skulle laga ein liten sekvens om Talgje-turen, eller var det kanskje maten?
Reinsdyr
Reinsdyr hadde bonden sjølv vore og henta i Finnmark – heile tre gonger!
Lama på Talgje
Lamaen gjekk ute og beita under nokre tre – og var svært lite interesserte i oss.
Instrument
Dette fine instrumentet hadde dei funne i Danmark og sett opp på gardstunet.
Fiolen familiepark
Hyggeleg på tunet, trass i at det skya over og vart litt kaldt.
Kyrkja
Talgje kyrkje ligg berre 40 meter over havet. Ikkje det høgaste punktet på øya – det rager nemleg heile 52 moh!
Kyrkjevindauge
Lite var rørt i kyrkja på Talgje, men vindauga var gjort litt større for ei heil tid tilbake for å sleppa inn meire lys.
Alteret
Kyrkja vart oppført på 1100-talet, men altertavla var frå 1600-talet, viss me minnest rett.

Me har fått lam!

Lam lemming 2016

Seks lam fordelt på fem saulam og eit vêrlam, det er status etter at to sauer har lamma hjå oss. Den første kom i går kveld, med to, den andre fekk firlingar i morges. Me er ikkje først ute, det er fleire i nabolaget som er i gang. Men nå veit i alle fall bonden kva han skal sysla med dei neste par månadane. Denne gongen begynte lemminga midt i grisinga, så då blir det å pendla mellom sauehus og grisehus nokre dagar til grisinga er ferdig. I motsetnad til lemming, som er ein gong i året, har me grising kvar sjuande veke. Grisinga varar som regel ei vekes tid.

Vekt til lam
Det ser nesten ut som eit tivolibur, men dette er altså vekta som me veg sauer og lam på.
Vekta me bruker til sauer
Det førstefødde (førre bileta) var ein av to søsken, og det var eit saulam på 5 kilo.
Sauedagbok
Alt skal registrerast: Dei nyfødde får øyremerke, og me noterer merkenummer, kjønn og fødselsvekt for kvart lam.

Saueklipping i Bakken

Sau på Hebnes

Sauene har fått ein høgst tiltrengt runde med klipparen. I helga klipte me 54 sauer. Me klipper sauene to gonger i året, og det er alltid greitt å få det gjort i god tid før lamminga. Desse me klipte i helga skal byrja lamma i starten av april.

Nyklipte sauer
Nyklipte og fine sauer: 28. februar 2016.

Me var tre mann i arbeid og det tok litt over to timar å få klipt dei. Ein fangar sauen, ein klippar og ein stappar ulla i sekk. Ingen tvil om at klipparen har den tyngste jobben, og han gjer dette på adskillig større besetningar enn vår – og i dagevis.

Saueklipping
Me har sau av rasen Norsk kvit sau (NKS).

Dei to verane me klipte hadde ikkje blitt klipt på ei stund, men damene blei klipte også i haust. Me klipper dei to gonger årleg av fleire grunnar:
Det er lettare for lamma å drikka når jura og magen til mora er fri for pels
Det er reinsligare, spesielt når dei går inne mykje av vinteren.

saueklipparen
Saueklipping er ikkje for pingler. (Blurrete bilete: Ikkje så lett å halda på sau og mobil.)

Sauene ser naturleg nok litt snaue og kalde ut med ein gong dei er klipte, samtidig ser dei også veldig reine og fine ut. Så pass kaldt som det er nå så skal dei stå inne mykje av tida fram mot lamming, i alle fall om nettene. Og pelsen veks ut at til dei skal ut på beite til sommaren.

Sauehuset
Sauehuset vårt ligg for seg sjølv, unna hyttene og garden.