Suldal kommune på besøk i fjordhagen

Suldal kommune på tur med Ryfylkebussen

Det var med stor glede me tok imot folkevalde og tilsette i Suldal kommune i fjordhagen i dag. Både bonden og eg har vore aktive i politikken, så me kjenner godt til at siste kommunestyremøte før sommarferien ofte inneber ein blåtur rundt i kommunen for å sjå på kva folk steller med på den plassen. I år var det altså Ropeidhalvøya som vart arena for blåtur, og ein av stoppeplassane var då i Ryfylke fjordhage. Det sette me stor pris på.

Me har i seinare tid vorte meir og meir klar over at alt for få i kommunen kjenner til prosjektet vårt. Slik kan me ikkje ha det! Derfor har me bestemt å bruka dette året på å gjera oss meir synlege lokalt. Då er det sjølvsagt god drahjelp i eit slik besøk.

Hytte i Suldal – når me bur i Suldal?

Hytte i Suldal

På Hebnes har me hyttenaboar som reiser frå Sauda etter jobb, kjem ut på hytta, sett seg til på verandaen for å nyta utsikta og roen, og så reiser tilbake på jobb att neste morgon. Herlig! Og det går an når du berre har 50 minutt å kjøra til hytta di.

Hytte i Suldal – kvifor det?

Når me spør, får me ofte same svara:

– Me vil ha hytte i nærleiken av aktivitetar, som skiløyper, turterreng, jaktterreng og båthavn.

– Me vil ha kort veg til hytta slik at me kan bruka den ofte.

– Me vil ha moglegheit til å vera på hytta også når ein av oss må på jobb.

I Suldal og i Sauda er det mange som har hytte i Suldal eller i nabokommunane. På Ropeidhalvøya, Foldøy og i Imsland finn du mange saudabuar med eigne eller leigde hytter. På Gullingen og i Suldalsheiene elles finn du mange hytter som blir brukt av suldøler som ikkje vil reisa i timevis for å komma seg til hytta si.

Nå nærmar det seg vinterferien. Har du planar om å tilbringa den i Suldal, anten du bur her og/eller har hytte her? Her kan du følgja med på vêret, her er kulturtilbodet og her er skiløypene.

Hummarfiske og annan fangst

Her på Hebnes er det rikeleg med mulegheiter for å fiska: På stang, med garn eller med ruser. Nå er hummarfisket i gang. Det starta 1. oktober, og det varar ut november. Då kan me setja inntil 10 ruser per husstand, og me kan ta opp og behalda dei som er over 25 cm (men ikkje huer med rogn). Hummaren er freda resten av året.

Har du hytte ved sjøen kan du fiska etter all slags fisk heile året. Her på Hebnes er det mykje sei og lyr å få, leikeeins kan det vera mykje makrell i sesongen, og du kan få torsk og sil. Laks tar dei helst inne i Suldalslågen, og då må du ha fiskekort. Fiskeglade folk med hytte ved sjøen her set og garn og får ein del krabbe på det. Somme ror også ut og grabbar med seg blåskjell om sommaren.

Det er i det heile tatt mykje godt å hala, både for den som likar å fiska og den som likar å tilberede og eta mykje god sjømat!

Ny hytte på gang!

Hytte H21 på Hebnes

Alltid spennande å setja i gang med nye hytter. Viss hytta allereie er seld, er det sjølvsagt kjøpar som bestemmer det som kan variera frå hytte til hytte: takvindu, antal kjøkkenvindu, farge på hytta, farge på vegger, kva slags kjøkken det skal vera og nokre fleire ting. Viss me startar å byggje sjølve, er det me som bestemmer. Me legg alltid inn takvindu. Det vil dei fleste ha, og dei som ikkje har hatt det frå starten har lagt det inn etterpå. Somme har to takvindu. Desse vindua slepp inn mykje lys på soverommet på hemsen, og eg tenkjer alltid at det må vera så hyggelig å liggja på hemsen og sjå på stjernehimmelen om natta. Eller høyra på regnet.

(Meir under bileta)

Me pleier også ha ta to kjøkkenglugger, i staden for ein, som er standard. Igjen: me har erfaring med at dei fleste vil ha meir vindu, ikkje mindre. Me legg alltid opp til oppvaskmaskin, vaskemaskin og Altibox. Moglegheitene skal vera der! Sjølv om våre hytter er små og enkle, så meiner me det er god standard. Størrelsen på hytta borgar for at du ikkje treng bruka heile helga på vedlikehald, men det er samstundes god plass til det du vil ha plass til (familien din, feks.).

Fargen på hytta får me også bestemma. Me har eit fargekart som spenner frå skifergrå (lys) via berg (brunaktig) til sot (nesten svart). Åtte fargar er det å velja mellom til hyttene, og me prøver å tenka at det skal vera litt variasjon – når me bestemmer.

Denne du ser bilete av her heiter hytte H21. Den ligg i byggjetrinn 2. Der er det allereie bygd ei hytte, og det er plass til seks hytter til.

Fjordhagen i Hyttemagasinet

Ryfylke fjordhage i Hyttemagasinet
Reportasje i Hyttemagasinet
Klikk på bildet for å sjå heile reportasjen om Ryfylke fjordhage i Hyttemagasinet.

Hyttemagasinet har denne gongen ein reportasje frå Ryfylke fjordhage, kor me får lesa om stor-familien som har funne hytte-lukka med to hytter på Hebnes. Den observante lesaren vil nok minnast å ha sett denne familien på trykk før!

“Tre generasjoner har funnet den perfekte form for hytteliv på Hebnes. Store og små fryder seg over å kunne være sammen om hyttelivets gleder og friluftsaktiviteter.”

Trykk på bildet for å sjå heile oppslaget, eller klikk her!

Meir om Ryfylke fjordhage i media.