Hytte i Suldal – når me bur i Suldal?

Hytte i Suldal

På Hebnes har me hyttenaboar som reiser frå Sauda etter jobb, kjem ut på hytta, sett seg til på verandaen for å nyta utsikta og roen, og så reiser tilbake på jobb att neste morgon. Herlig! Og det går an når du berre har 50 minutt å kjøra til hytta di.

Hytte i Suldal – kvifor det?

Når me spør, får me ofte same svara:

– Me vil ha hytte i nærleiken av aktivitetar, som skiløyper, turterreng, jaktterreng og båthavn.

– Me vil ha kort veg til hytta slik at me kan bruka den ofte.

– Me vil ha moglegheit til å vera på hytta også når ein av oss må på jobb.

I Suldal og i Sauda er det mange som har hytte i Suldal eller i nabokommunane. På Ropeidhalvøya, Foldøy og i Imsland finn du mange saudabuar med eigne eller leigde hytter. På Gullingen og i Suldalsheiene elles finn du mange hytter som blir brukt av suldøler som ikkje vil reisa i timevis for å komma seg til hytta si.

Nå nærmar det seg vinterferien. Har du planar om å tilbringa den i Suldal, anten du bur her og/eller har hytte her? Her kan du følgja med på vêret, her er kulturtilbodet og her er skiløypene.

Hytte i solnedgang

Hytte H21 i Ryfylke fjordhage

Skal ein få tatt bilete i dagslys i desember, må ein jammen vera kjapp. Luciadagen var det endeleg sol igjen, etter dagevis med grått og regn (og litt tilløp til snø). Då var det på sin plass å få fotografert hytta som nå er under oppføring i felt 2 i Ryfylke fjordhage. Denne hytta skal stå ferdig til påske, og den er ikkje seld ennå. Frå denne hytta får du fin sjøutsikt ned i vika, og du kan sitja på verandaen og sjå på vokstrane som gror i kjøkkenhagen din. Eller følgja med på trafikken, som er ganske sporadisk og helst knytta til båt- og fergeanløp nokre gonger til dagen.

Det er elles rart korleis me ser kvar hyttetomt for første gong når me set i gong å byggja. Dei har ulike kvalitetar, og denne, ja den ligg rett uti berga og har steingarden og haugane som næraste nabo. Me er dessutan nå i det området der ungane bygde seg hytter i barndommen, så at det er ein attraktiv plass, det forstår me.

Ny hytte på gang!

Hytte H21 på Hebnes

Alltid spennande å setja i gang med nye hytter. Viss hytta allereie er seld, er det sjølvsagt kjøpar som bestemmer det som kan variera frå hytte til hytte: takvindu, antal kjøkkenvindu, farge på hytta, farge på vegger, kva slags kjøkken det skal vera og nokre fleire ting. Viss me startar å byggje sjølve, er det me som bestemmer. Me legg alltid inn takvindu. Det vil dei fleste ha, og dei som ikkje har hatt det frå starten har lagt det inn etterpå. Somme har to takvindu. Desse vindua slepp inn mykje lys på soverommet på hemsen, og eg tenkjer alltid at det må vera så hyggelig å liggja på hemsen og sjå på stjernehimmelen om natta. Eller høyra på regnet.

(Meir under bileta)

Me pleier også ha ta to kjøkkenglugger, i staden for ein, som er standard. Igjen: me har erfaring med at dei fleste vil ha meir vindu, ikkje mindre. Me legg alltid opp til oppvaskmaskin, vaskemaskin og Altibox. Moglegheitene skal vera der! Sjølv om våre hytter er små og enkle, så meiner me det er god standard. Størrelsen på hytta borgar for at du ikkje treng bruka heile helga på vedlikehald, men det er samstundes god plass til det du vil ha plass til (familien din, feks.).

Fargen på hytta får me også bestemma. Me har eit fargekart som spenner frå skifergrå (lys) via berg (brunaktig) til sot (nesten svart). Åtte fargar er det å velja mellom til hyttene, og me prøver å tenka at det skal vera litt variasjon – når me bestemmer.

Denne du ser bilete av her heiter hytte H21. Den ligg i byggjetrinn 2. Der er det allereie bygd ei hytte, og det er plass til seks hytter til.

Hytta på Hebnes

Hytte i Ryfylke

Kart over Ryfylke

Det er ikkje alle som veit kor Hebnes er i verda. Forstå det, den som kan! Når me skal forklara folk kor hyttefeltet vårt er, så må me sirkla det inn. – Hebnes, det ligg i Suldal kommune, forklarar me. – Jelsa, det har du kanskje høyrd om? spør me. – Eller Sauda?

Mange har det. Dei har vore på båtferie innover fjordane då dei var små. Eller dei har vore på bryggedans. På Fister, for eksempel. Eller Sjernarøy – er det langt derfrå?

– Hebnes, det ligg i Suldal – og i Ryfylke, seier me også ofte. Det er ikkje alltid så lett å plotta Jelsa og Hebnes inn på det mentale kartet til folk som ikkje har vore her før. Men Ryfylke, det nikkar mange gjenkjennande til. Jo da, Ryfylke veit folk kva er, om dei ikkje ser kommunegrensene heilt klart for seg.

Kva er Ryfylke? Ryfylke er kommunane Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand og Finnøy. Det er i alle fall desse seks som driv det interkommunale samarbeidet i Ryfylke IKS. Ryfylkealliansen er ei samanslutning av næringsdrivande i desse kommunane som har sett seg føre å gjera Ryfylke betre kjend som ein region å leva og arbeida i. Så finst det også ulike Ryfylke-organisasjonar som femnar om fleire/andre kommunar enn desse seks.

Ryfylke er vel så mykje ei kjensle av tilhøyrigheit som det er ei geografisk avgrensing. Me høyrer til i Ryfylke, me som bur her. Folk som reiser til Suldal eller Hjelmeland, dei reiser til Ryfylke. – Eg har hytte i Ryfylke, seier somme, like gjerne som dei seier at dei har hytte i Sauda eller Suldal.

Ryfylke er høgheia og den djupe fjorden. Fjell og vatn, jakt og fiske, kreative breibandsløysingar, kraftkommunar, bynære strøk, denne forunderlige riksveg 13, den grenselause naturen, fergene og nærbutikkane. Ryfylke er sau.

Me som bur på garden Bakkjen på Hebnes lever av gris, sau og potet, og av å selja hytter til andre som også vil komma til Ryfylke. Me lever heilt godt med det!