Me har fått lam!

Lam lemming 2016

Seks lam fordelt på fem saulam og eit vêrlam, det er status etter at to sauer har lamma hjå oss. Den første kom i går kveld, med to, den andre fekk firlingar i morges. Me er ikkje først ute, det er fleire i nabolaget som er i gang. Men nå veit i alle fall bonden kva han skal sysla med dei neste par månadane. Denne gongen begynte lemminga midt i grisinga, så då blir det å pendla mellom sauehus og grisehus nokre dagar til grisinga er ferdig. I motsetnad til lemming, som er ein gong i året, har me grising kvar sjuande veke. Grisinga varar som regel ei vekes tid.

Vekt til lam
Det ser nesten ut som eit tivolibur, men dette er altså vekta som me veg sauer og lam på.
Vekta me bruker til sauer
Det førstefødde (førre bileta) var ein av to søsken, og det var eit saulam på 5 kilo.
Sauedagbok
Alt skal registrerast: Dei nyfødde får øyremerke, og me noterer merkenummer, kjønn og fødselsvekt for kvart lam.