Lamming 2019

48 sauer skal lemma i Bakkjen i år.  Viss ultralyden stemmer, skal me få 115 lam. Me går nå  inn i den fine tida dette er, med nytt liv på garden nesten kvar dag, i ein månads tid.

Natt til onsdag 17. april fekk eit godt bøle begynne å sove ute.

Kopplam 2019 from Ryfylke fjordhage on Vimeo.

23. april var lemminga ferdig. Det tok akkurat fire veker frå første til siste! Me fekk 115 lam, nokre av dei var dødfødte og to har døydd etterpå. Me har nå 108 levande lam, friske og kvikke er dei. Per i dag er det omlag 12 kopplam. Alt i alt må me kunne seia oss godt nøgde med årets lamming.

DATOFØDTE LAMMØDRER
Totalt11548
23/42 (1)
21/42 (1)1
20/421
20/4(2)1
19/41 (1)1
18/421
18/431
17/421
17/421
17/421
16/421
16/431
15/431
15/431
15/441
14/431
14/421
14/421
13/431
13/411
13/431
13/421
12/421
12/421
12/431
11/331
10/411
9/4(2)1
8/421
7/421
7/421
7/421
6/431
6/431
5/441
5/431
5/421
3/431
1/431
1/431
1/421
1/421
1/411
31/321
30/331
29/341
28/311
27/311

Me har fått lam!

Lam lemming 2016

Seks lam fordelt på fem saulam og eit vêrlam, det er status etter at to sauer har lamma hjå oss. Den første kom i går kveld, med to, den andre fekk firlingar i morges. Me er ikkje først ute, det er fleire i nabolaget som er i gang. Men nå veit i alle fall bonden kva han skal sysla med dei neste par månadane. Denne gongen begynte lemminga midt i grisinga, så då blir det å pendla mellom sauehus og grisehus nokre dagar til grisinga er ferdig. I motsetnad til lemming, som er ein gong i året, har me grising kvar sjuande veke. Grisinga varar som regel ei vekes tid.

Vekt til lam
Det ser nesten ut som eit tivolibur, men dette er altså vekta som me veg sauer og lam på.
Vekta me bruker til sauer
Det førstefødde (førre bileta) var ein av to søsken, og det var eit saulam på 5 kilo.
Sauedagbok
Alt skal registrerast: Dei nyfødde får øyremerke, og me noterer merkenummer, kjønn og fødselsvekt for kvart lam.