Lamming 2019

48 sauer skal lemma i Bakkjen i år.  Viss ultralyden stemmer, skal me få 115 lam. Me går nå  inn i den fine tida dette er, med nytt liv på garden nesten kvar dag, i ein månads tid.

Natt til onsdag 17. april fekk eit godt bøle begynne å sove ute.

Kopplam 2019 from Ryfylke fjordhage on Vimeo.

23. april var lemminga ferdig. Det tok akkurat fire veker frå første til siste! Me fekk 115 lam, nokre av dei var dødfødte og to har døydd etterpå. Me har nå 108 levande lam, friske og kvikke er dei. Per i dag er det omlag 12 kopplam. Alt i alt må me kunne seia oss godt nøgde med årets lamming.

DATOFØDTE LAMMØDRER
Totalt11548
23/42 (1)
21/42 (1)1
20/421
20/4(2)1
19/41 (1)1
18/421
18/431
17/421
17/421
17/421
16/421
16/431
15/431
15/431
15/441
14/431
14/421
14/421
13/431
13/411
13/431
13/421
12/421
12/421
12/431
11/331
10/411
9/4(2)1
8/421
7/421
7/421
7/421
6/431
6/431
5/441
5/431
5/421
3/431
1/431
1/431
1/421
1/421
1/411
31/321
30/331
29/341
28/311
27/311

Grytenuten – super topptur – NÅ med kikkert!

Kikkerten på Grytenuten

Grytenuten er sjølve dronninga på Ropeidhalvøya. Frå 862 meter over havet kan du sjå til Melderskin, Folgefonna og like til Stavanger. Nå har me også fått kikkert der oppe – og dermed blir utsikta ennå meir spektakulær.

Turen til Grytenuten tar sirka seks timar att og fram, og den passar for både barn og vaksne. Det er nokre krevjande parti, men ein treng ikkje vera fjellklatrar for å komma seg opp. Du kjem langt med god tid og godt tolmod.

Hald fram med å lese «Grytenuten – super topptur – NÅ med kikkert!»

Flott fottur til Fjetlandsnuten

Fjetlandsnuten på Ropeidhalvøya ligg omlag 716 m.o.h.. Ikkje like høgt som Grytenuten, men likevel: ein fantastisk tur. Dei fleste kjører opp til Fjetland og parkerer der, og då er det ein god time å gå opp. Denne turen er ikkje teikna inn på turkartet for Ropeidhalvøya, men den har same utgangspunkt som tur 5 (Røssenuten rundt). Anbefalast på det varmaste. Turen er ca 5 km lang totalt.

Hald fram med å lese «Flott fottur til Fjetlandsnuten»

Hurra det snør!

Vinter i Vatlandsvåg

Det morsomme med Suldal kommune er dei store klimatiske variasjonane som skil ytterkant frå ytterkant. Inst i kommunen, i Øvre Suldal, kan det vera full vinter og tjukk snø på denne tida. Her ytst, på Ropeidhalvøya (og på Jelsa) kan me somme gonger skjæra roser og ta inn til jul. Men det er også store variasjonar innad på halvøya. Det snør oftare på Fjetland enn på Hebnes, for å seia det slik. Vasskiljet går som regel ved Tveita. Frå Tveita og ut til oss og vidare ut til Vormestrand og Helland ligg vegen og gardane mykje heilt til fjorden, og her kan det vera bart og vårleg mykje av vinterhalvåret.

Det er deilig å ha tidleg vår. Det er praktisk for bonden å kunne setja poteter i mars, og det blir nesten alltid tre slåttonner hjå oss. Men det er ikkje til å komma forbi at det er utruleg kjekt å køyra frå regnet på Hebnes og 8 minutt seinare køyra inn i full vinter i Vatlandsvåg. Slik som denne morgonen. 14. desember, dei fleste vil jo seia det er på tide med snø då. (Hjå oss kjem han som regel ikkje før i januar/februar.) Du og du så stilt og kvitt og fint det var på Kloppå denne dagen! Så lenge det varte.