Vi støttar

2018 Marvik musikkorps sitt 40-årsjubileum, gevinst til utlodding: ein halv gris

2017 Solidaritetsaksjonen, 500 kroner

2017 Gevinst haustfest Grytenuten 4H

2017  Kikkert på Grytenuten, 5000 kroner, spleiselag med næringsdrivande på Ropeidhalvøya (organisert av grendeutvalet)

2016 Solidaritetsaksjonen

2016 Gevinst haustfest Grytenuten 4H

2015-17 Haugil – idrettslaget på Ropeidhalvøya, 10 000 i året i tre år,  til fotballdraktar